achtergrondfoto

Informatie

image bij info

De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen is een samenwerkingsverband van PG De Dollert, PG Meeden, PG Midwolda, PG Scheemda e.o. en PG Winschoten.
In de streekgemeente zijn de predikanten verbonden aan de streekgemeente en wordt tegemoet gekomen aan gemeenten die onvoldoende bestuurlijk kader hebben.
Een aantal onderdelen van het kerkelijk leven worden gezamenlijk uitgevoerd waarbinnen de plaatselijke gemeenten hun zelfstandigheid behouden met een eigen kerkenraad en colleges. In dit beleidsplan worden die activiteiten benoemd die op regionaal niveau uitgevoerd worden. Lees meer

De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen is een samenwerkingsverband van PG De Dollert, PG Meeden, PG Midwolda, PG Scheemda e.o. en PG Winschoten.
In de streekgemeente zijn de predikanten verbonden aan de streekgemeente en wordt tegemoet gekomen aan gemeenten die onvoldoende bestuurlijk kader hebben.
Een aantal onderdelen van het kerkelijk leven worden gezamenlijk uitgevoerd waarbinnen de plaatselijke gemeenten hun zelfstandigheid behouden met een eigen kerkenraad en colleges. In dit beleidsplan worden die activiteiten benoemd die op regionaal niveau uitgevoerd worden.

Missie

De streekgemeente wil vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn. Maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.
De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn.
Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij op deze wijze, als navolgers van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde: een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld. Minder

Activiteiten

image bij activiteiten

Een aantal onderdelen van het kerkelijk leven worden gezamenlijk uitgevoerd waarbinnen de plaatselijke gemeenten hun zelfstandigheid behouden met een eigen kerkenraad en colleges. In het beleidsplan worden die activiteiten benoemd die op regionaal niveau uitgevoerd worden.

ieder jaar wordt in het kader van "Over de Brug" een boekje uitgegeven met daarin activiteiten. pdf downloaden

Evenementen zijn ook te vinden op de Website van PG Winschoten

Anbi

image bij activiteiten

De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) we zijn verplicht daarvoor diverse zaken te publiceren. Lees meer